گوشت خاویار وکیوم یخ زده و صادرات انواع گوشت خاویارهای وکیوم شده از کشور ایران به تمام کشورهای کوچک و بزرگ جهان صورت میگیرد که بر عهده بزرگترین مراکز ا و معتبر ترین نمایندگی های ایرانی میباشد. صادرات گوشت ماهیان خاویار باید با اخذ مجوز صورت گیرد که این کار مانعی بر سر راه به وجود نمی اورد.

نوشته‌ها

صادرات گوشت خاویار یخ زده و وکیوم شده

صادرات گوشت خاویار باید با اخذ مجوز صورت گیرد. پس از بسته بندی ش…