کارخانه خاویار ایران و شرکت های فراورده خاویار در ایران کارهایی همچون پرورش خاویار و تولید کردن آن ها را بر عهده دارند. و انواع خاویار را بر اساس نوع ان ها بسته بندی و به فروشگاه ها و سراسر کشور به دست مردم میرسانند. به صورت مستقیم از کارخانه عرضه میکنند.

نوشته‌ها