فروش ماهی خاویار ایرانی که اناوع مختلفی دارند و بیش از 5 گونه مهم ان در دریای خزر ایران میزیستند که بومی همان منطقه هستند، توسط بهترین برندها و نمایندگی های کشور صورت میگیرد که از طریق کشور ایران به دیگر کشورهای جهان صادر میگردد و در دسترس همگان قرار گرفته می شود به همراه بهترین قیمت ها.

نوشته‌ها

مزارع ماهی خاویار

مزرعه پرورش و فروش ماهی خاویار ماده

اگر می خواهید ماهی خاویار ماده را از مزرعه پرورش ماهیان خاوی…