صادرات خاویار هلند یکی دیگر از کارهای نمایندگی های معتبر ایرانی است که پس از تولید انواع خاویارها با کیفیت های عالی و مرغوب به کشورهای خارجی از جمله هلند عرضه می گردد. نمایندگی خاویار ایران انواع خاویارهای بلوگا که از فیل ماهیست, خاویار آسترا که از تاس ماهیست, خاویار سوروگا که از اوزون برون است را به کشورهای اروپایی و اسیای و … صادر می کند.

نوشته‌ها

صادرات خاویار ایرانی بلوگا به هلند

صادرات خاویار ایرانی بلوگا را به کشورهای مختلف دنیا مانند هلند می توان دید…
صادرات خاویار فیل ماهی

صادرات خاویار فیل ماهی به هلند

چند سالی پس از برجام صادرات خاویار فیل ماهی(بلوگا) ایران نیز ر…
صادرات خاویار هلند

صادرات خاویار ایرانی به هلند

برای دو کشور هلند و فلاند از ایران خاویار بلوگا امپریال فرستا…