اساسا صادرات خاویار ترکیه باعث می شود بازار خاویار در ایران رونق پیدا کند. زمانی که دغدغه تولید کنندگان ایرانی معرفی هرچه بیشتر خاویار ایرانی به بازار اروپا به ویژه ترکیه باشد، میزان رونق تجاری خاویار ایران نیز افزایش پیدا می کند. مرجع قیمت خاویار در ترکیه بازار داخلی ایران است.

نوشته‌ها

تولید برترین خاویار در ایران

صادرات خاویار بلوگا به ترکیه

برای صادرات خاویار بلوگا به ترکیه زمینه خوبی در بازار این کشو…
صادرات خاویار ایرانی به ترکیه

صادرات خاویار ایرانی به ترکیه

صادرات خاویار ایرانی به ترکیه و کلیه کشورهای جهان صورت می گیرد. خا…