متاسفانه خرید خاویار تقلبی در بازار بسیار آسان شده است همچنین قیمت خرید خاویار تقلبی نسبت به خاویار اصل ایرانی هم خیلی پایین تر می باشد. این دو عامل اصلی باعث شده که میزان خرید خاویار تقلبی در کشرمان افزایش پیدا کند. خاویار تقلبی از کشورهای: چین، آذربایجان روسیه و… وارد کشورمان می شوند.

نوشته‌ها

خاویار تقلبی

مشخصات خاویار تقلبی و خاویار اصل چیست؟

مشخصات خاویار تقلبی و خاویار اصل چیست؟ خرید خاویار تقلبی چینی و روسی س…
خاویار روسی

فروش آنلاین خاویار روسی

فروش آنلاین خاویار روسی در بازار ایران به منظور ایجاد رقابت انجام شده …
فروش خاویار خارجی

فروش خاویار خارجی و تقلبی

فروش خاویار خارجی و تقلبی از جمله اقداماتی ست که سبب ایجاد ب…