خاویار دریا خاویار یکی از برند های دیگر خاویار ایرانی است، که امروزه تولیدات خودش را توانسته راهی بازار کند، با کیفت های بسار خوب و خاویار های اصلی که به بازار عرضه میکند. این شرکت انواع خاویار بسته بدی شده را توسط نمایندگی های رسمی اش راهی بازارها در سراسر کشور می کند.

نمایندگی فروش انواع خاویار

نمایندگی فروش خاویار دریا خاویار

نمایندگی فروش انواع خاویار دریا خاویار فعالیت داشته و تولیدات اصل را در…