مشاوره و فروش

بهترین محصولات خاویار ایران

  • انواع خاویار ایرانی
  • ظروف خاوبار خاویار خوری
  • گوشت خاویار، کنسرو ماهی خاویار
  • ترافل

لیست قیمت محصولات

شرح محصولتوضیحات محصولوزنواحدقیمت واحد (تومان)
خاویار بلوگا (امپریال)امپریال30گرم380000
خاویار بلوگا (امپریال سلکشن)امپریال30گرم450000
خاویار بلوگا (الماس)امپریال30گرم580000
خاویار بری (امپریال)امپریال30گرم280000

رایبد خاویار

رایبد خاویار

مجموعه رایبد خاویار