رایبد خاویار
خانه / گوشت ماهی خاویار / قیمت هر کیلو گوشت ماهی خاویار

قیمت هر کیلو گوشت ماهی خاویار

قیمت هر کیلو گوشت ماهی خاویاری زنده پرورشی به صورتتحویل در استخر تالش ۴۰ هزار تومانمی باشد. منطقه تالش در گیلان چندین استخر پرورش ماهیان خاویاری دارد که در آن فیل ماهی و اوزن برون پرورش می دهند.
اصلی ترین ماهی که در ایران پرورش می یابد ماهی خاویاریاوزون برون (سوروگا)وفیل ماهی (بلوگا)هستند. این ماهی ها کمترین استخوان را دارند و خوردنشان بسیار لذیذ است.