آراد برندینگ
خانه / گوشت ماهی خاویار سیاه / عرضه انواع گوشت ماهی خاویار سیاه

عرضه انواع گوشت ماهی خاویار سیاه

خاویار سیاه که مرغوبترین نوع می باشد، بالطبع گوشت ماهی حاصل از آن نیز از کیفیت بالایی برخوردار است. محل عرضه این محصول عموما در شهرهای بندری سواحل دریای خزر می باشد.
خاویار سه نوع می باشد، سرخ و طلایی و سیاه ، که خاویار سیاه ارزش بیشتری دارد. از خانواده فیل ماهیان به عنوان قیمتی ترین خانواده می توان نام برد ، که بیشترین محل صید آن بندر ترکمن می باشد.عرضه این محصول را در فروشگاههای بزرگ زنجیره ای و فروشگاههای بزرگ عرضه آبزیان می توان می توان جستجو نمود. خاویار سیاه نیز از فیل ماهیان استحصال می شود.

پاسخ دهید

آموزش تجارت معرفی تاجران بازار تهاتر ايران